Dla zdrowia dziecka. Dla spokoju rodziców

Specjalizujemy się w wykonywaniu zaawansowanej diagnostyki prenatalnej w ciąży. Dokładne, lecz nieinwazyjne pomiary ultrasonograficzne pozwalają na szybkie wykrycie i rozpoznanie wad rozwojowych płodu, dzięki czemu na bardzo wczesnym etapie ciąży podjąć można kroki minimalizujące ryzyko powikłań, lub wdrożyć odpowiednią terapię.

 

>> Bezpłatne badania prenatalne w Mediclinice <<

Badania prenatalne w Centrum Medycznym MediClinica w Opolu są przeprowadzane według standaryzowanej procedury, zgodnie z wytycznymi FMF - Fetal Medicine Foundation oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Na jej przebieg składają się:

 • Wywiad medyczny, specjalistyczna konsultacja
 • Standarowe pomiary: ciśnienia krwi, wzrostu, wagi
 • Obrazowanie HD Live
 • Obrazowanie USG 3D/4D
 • Diagnostyka wczesnej ciąży (badanie ginekologiczne, testy ciążowe, ocena poziomu HCG, USG)
 • Badanie USG położnicze głowicą przezbrzuszną i dopochwową
 • Badanie USG położnicze 11-14 hbd (tzw. genetyczne)
 • Test PAPPA (test podwójny), test potrójny
 • Badanie USG położnicze 18-22 hbd
 • Badanie USG położnicze 28-32 hbd
 • Badanie USG z użyciem przepływów dopplerowskich
 • Echo serca płodu
 • Wykonywanie testów NIFTY

Echo serca płodu – badanie echokardiograficzne, przeważnie wykonywane między 18, a 23 tygodniem ciąży, gdyż w tym okresie najlepiej uwydatniają się struktury serca płodu. Wady serca są najczęściej wadami wrodzonymi i dotykają 8 na 1000 urodzeń. Wcześniejsze wykrycie, pozwala na szybszą reakcję. Część wad musi być operowana natychmiast po urodzeniu. Dlatego tak ważne jest wczesne ich rozpoznanie i zaplanowanie sposobu porodu oraz dalszej opieki nad noworodkiem. W całym kraju badanie to wykonuje około 40 lekarzy.

Test NIFTY - określa ryzyko wystąpienia aneuplodii poprzez detekcję materiału genetycznego dziecka, tzw. cffDNA krążącego we krwi obwodowej matki. DNA dziecka zostaje poddane analizie metodą Sekwencjonowania Nowej Generacji w połączeniu z zaawansowanymi analizami bioinformatycznymi. Dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć nauki, ten nieinwazyjny test nie niesie ze sobą ryzyka poronienia oraz infekcji wewnątrzmacicznych, a ponadto charakteryzuje się bardzo dużą czułością oraz dokładnością powyżej 99,9%. Test jest przeznaczony do określenia ryzyka wystąpienia trisomii chromosmów 21, 18, 13. Można go wykonać pomiędzy 10 a 24 tygodniem ciąży.