• Ginekologia i położnictwo - cennik podstawowy
  Wizyta ginekologiczna z badaniem USG, pierwszorazowa 200 PLN
  Wizyta ginekologiczna z badaniem USG, kolejna 180 - 200 PLN
  Wizyta położnicza z badaniem USG, pierwszorazowa 200 - 250 PLN
  Wizyta położnicza z badaniem USG - prowadzenie ciąży  200 PLN
  Wizyta położnicza z badaniem USG - prowadzenie ciąży z konsultacją endokrynologiczną 250 PLN
  Konsultacja lekarska w związku z antykoncepcją „po” + recepta 150 PLN
  Założenie wkładki antykoncepcyjnej Cu 500 PLN
  Założenie wkładki wewnątrzmacicznej hormonalnej 1200 PLN
  Kolposkopia 200 PLN

  Usunięcie wkładki antykoncepcyjnej 150 PLN
  Pobranie cytologii metodą konwencjonalną 30 PLN
  Pobranie cienkowarstwowej cytologii płynnej (LBC - Liquid Base Cytology) 80 PLN
  Cytologia CINTec plus 200 PLN
  Wszczepienie/usunięcie implantu antykoncepcyjnego 400 PLN
  Szczepienie HPV, szczepionka SILGARD podawana w 
  trzech kolejnych dawkach 0 - 1 - 6 msc. Pojedyncza dawka
  350 PLN
  Szczepienie HPV, szczepionka GARDASIL podawana w 
  trzech kolejnych dawkach 0 - 1 - 6 msc. Pojedyncza dawka
  550 PLN
  Monitorowanie owulacji 60 PLN

 • Ginekologia endokrynologiczna
  Konsultacja ginekologa endokrynologa 150 PLN
  USG przezpochwowe 80 PLN
 • Ginekologia onkologiczna
  Konsultacja ginekologa onkologa 150 PLN
  USG przezpochwowe 80 PLN
  USG jamy brzusznej 100 PLN
  USG piersi 150 PLN
  Kolposkopia 200 PLN
  Kolposkopia z pobraniem materiału i badaniem histopatologicznym 300 PLN
  Zaawansowana ocena aktywności infekcji wirusem HPV
  BADANIE ekspresji białek p16/Ki-67 (CINTec) 200 PLN
  LBC CYTOLOGIA + p16/Ki-67 (CINTec) 280 PLN
  LBC CYTOLOGIA + TEST HPV HR DNA 14 typów wirusa 180 PLN
 • Pozostałe usługi
  Wypisanie recepty 50 PLN
  Biocenoza pochwy 50 PLN
  Kardiotokografia (KTG) z analizą komputerową z oceną lekarza 60 PLN
  Kardiotokografia (KTG) ciąży bliźniaczej mnogiej z analizą komputerową z oceną lekarza 120 PLN
  Konsultacja położnej 80 PLN
  Iniekcja domięśniowa/podskórna 30 PLN

 • Badanie USG (diagnostyka prenatalna)

  Badanie USG I trymestru (11 tyg. – 13 tyg. ciąży)

  USG I TRYMESTRU - GENETYCZNE
  - Ocena anatomii płodu
  - Ocena ryzyka wystąpienia 3 najczęstszych zespołów genetycznych u płodu
  • Trisomia 21 - zespół Downa,
  • Trisomia 18 - zespół Edwardsa,
  • Trisomia 13 - zespół Patau.
  270 PLN
  BADANIE PRENATALNE ZINTEGROWANE WG FMF (The Fetal Medicine Foundation)
  - USG genetyczne
  - Test podwójny
  • PAPPA - białko związane z ciążą,
  • β-HCG - gonadotropina kosmówkowa.
  420 PLN
  ROZSZERZENIE:
  Dodatkowa ocena ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań ciąży t.j.:
  • Ryzyka stanu przedrzucawkowego (nadciśnienie i białkomocz zagrażające zdrowiu i życiu ciężarnej i z płodu),
  • Ryzyka porodu przedwczesnego przed 34 t.c.
  • Ryzyka zahamowania wewnątrzmacicznego wzrastania płodu.
  70 PLN


  Badanie USG 2 trymestru (18 tyg. - 22 tyg. ciąży)

  USG II TRYMESTRU – POŁÓWKOWE
  Dokładna ocena:
  • Anatomii płodu,
  • Ilości wód płodowych,
  • Struktury i lokalizacji łożyska,
  • Biometrii (wzrastania) płodu.
  270 PLN
  - Pomiar długości kanału szyjki macicy, 50 PLN
  - Ocena przepływu w tętnicach macicznych, 50 PLN
  USG 3D/4D pamiątkowe z nagraniem filmu na płytę DVD - dodatkowe 100 PLN
  ECHO Serca płodu 320 PLN


  Badanie USG 3 trymestru (28hbd - 32hbd)

  USG III TRYMESTRU 
  - Dokładna ocena:
  • Anatomii płodu, 
  • Ilości wód płodowych,
  • Struktury i lokalizacji łożyska,
  • Biometrii (wzrastania) płodu,
  • Budowy oraz pracy serca płodu.
  270 PLN
  USG 4D pamiątkowe z nagraniem filmu na płytę DVD - dodatkowe 150 PLN


  Pozostałe usługi

  USG 4D pamiątkowe z nagraniem filmu na płytę DVD (20 - 32 tygodni ciąży) 300 PLN
  Pakiet 3 zdjęć kolorowych/pocztówkowych 3D w jakości HDlive 50 PLN
  Ocena przepływów w naczyniach płodowych, biometria i ocena ilości wód płodowych 150 PLN

  Testy wolnego DNA

  Test NACE podstawowy 1900 PLN
  Test NACE rozszerzony 2900 PLN
  Test NIFTY Pro 2250 PLN
  Test PANORAMA 1900 PLN

 • Konsultacje endokrynologiczne
  Konsultacja endokrynologa 150 PLN
  Konsultacja endokrynologa z USG tarczycy 200 PLN
 • USG – konsultacje radiologiczne
  Konsultacja radiologa (konsultacja TK, MR, RTG) 150 PLN
  USG doppler 150 PLN
  USG jamy brzusznej 130 PLN
  USG tarczycy 130 PLN
  USG węzłów chłonnych 130 PLN
  USG doppler tętnic kończyn 150 PLN
  USG doppler żył kończyn 150 PLN
  USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych 150 PLN
  USG nerek 130 PLN
  USG ślinianek 130 PLN
  USG jąder 130 PLN
  USG szyi 150 PLN
  USG aorty 150 PLN
  USG dzieci 130 PLN
  USG dzieci z oceną refluksu żołądkowo-przełykowego 200 PLN
  USG narządów powierzchownych 130 PLN
 • Konsultacje urologiczne

  Konsultacje urologiczne

  Konsultacje urologiczne 100-150 PLN
  Konsultacja urologiczna
  - USG jąder
  160 PLN
  Konsultacja urologiczna
  - usg układu moczowego
  160-200 PLN
  Konsultacja urologiczna
  - usg prostaty (głowicą doodbytniczą)
  200 PLN
  Płynna bezinwazyjna biopsja prostaty NOWOŚĆ ! 1900 PLN
  Kompleksowe badanie urodynamiczne 600 PLN
 • Konsultacje uroginekologiczne (nietrzymanie moczu)

  Konsultacje uroginekologiczna

  Konsultacja uroginekologiczna 100 PLN
  Konsultacja z USG uroginekologicznym 180 PLN
  Kompleksowe badanie urodynamiczne 600 PLN
  Fizjoterapia uroginekologiczna od 130 PLN
 • Fizjoterapia dla kobiet

  Terapia rozejścia mięśni prostych brzucha (terapia trwająca około 40 min, badanie USG przedniej ściany brzucha, ewentualny kinezjotaping) od 130 PLN
  Fizjoterapia blizny po cięciu cesarskim  (terapia trwająca około 40 min, mobilizacja blizny, badanie USG przedniej ściany brzucha, ewentualny kinezjotaping) od 130 PLN
  Fizjoterapia w zaburzeniach dna miednicy ( terapia trwająca do 60 min, terapia nietrzymania moczu, problemy współżycia) od 150 PLN
 • Konsultacje dietetyka
  Konsultacja dietetyczna pierwsza obejmująca: * wywiad żywieniowy *analizę składu ciała przeprowadzoną na profesjonalnym analizatorze jawon medical x-contact 350f wraz z interpretecją wyników pomiaru, *ustalenie parametrów diety *omówienie zaleceń żywieniowych 150 PLN
  Konsultacja dietetyczna pierwsza bez analizy składu ciała obejmuje: * wywiad żywieniowy *ustalenie parametrów diety *omówienie zaleceń żywieniowych 120 PLN
  Konsultacja dietetyczna druga obejmuje: *omówienie indywidualnie przygotowanego planu żywieniowego *przekazanie i wdrożenie pacjenta w merytorykę praktycznego i wygodnego stosowania diety *przekazanie materiałów edukacyjnych zawierających charakterystykę 120 PLN
  Kolejne wizyty obejmują: *weryfikacja efektów diety *kontrolna analiza składu ciała wraz z interpretacją *korekta diety dopasowanej do aktualnych pomiarów antropometrycznych 90 PLN
 • Badania laboratoryjne - podstawowe
  Mocz - badanie ogólne 8.50 PLN
  OB 6.50 PLN
  CRP 13 PLN
  Morfologia krwi (podstawowa, 18 parametrów) 9 PLN
  Grupa krwi - krew karta 55 PLN
  PT (INR) 9 PLN
  APTT 10 PLN
  Fibrynogen 12 PLN
  D-dimer, ilościowo 40 PLN
  Glukoza 7 PLN
  Elektrolity (Na, K) 14 PLN
  Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 18 PLN
  Cholesterol całkowity 7 PLN
  Cholesterol HDL 8 PLN
  Cholesterol LDL met. bezpośrednią 24 PLN
  Trójglicerydy (TG) 7 PLN
  Próby wątrobowe (ALT,AST,ALP,BIL,GGTP) 23 PLN
  ALT 7 PLN
  AST  8 PLN
  Fosfataza zasadowa (ALP) 7 PLN
  Bilirubina całkowita 7 PLN
  Bilirubina związana (bezpośrednia) 11 PLN
  GGTP 8 PLN
  Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 8 PLN
  Lipaza 18 PLN
  Amylaza 9 PLN
  Mocznik 7 PLN
  Kreatynina 7 PLN
  Klirens kreatyniny 13 PLN
  Kwas moczowy 7 PLN
  Białko całkowite 7 PLN
  Proteinogram 23 PLN
  Żelazo 7 PLN
  Ferrytyna 35 PLN
  Wapń całkowity 7 PLN
  Wapń zjonizowany 13 PLN
  Magnez 7 PLN
  Test obciążenia glukozą (2pkt,75g) 14PLN
  Test obciążenia glukozą (3pkt,75g, 1h i 2h) 20 PLN
  Test obciążenia glukozą z krzywą insulinową 90 PLN
  Test obciążenia z płynną glukozą (75 g - GlucoTest) nowość w MediClinica 35 PLN
  Homocysteina 60 PLN
  Kwasy żółciowe 26 PLN
  TSH  15 PLN
  fT4 16 PLN
  fT3 16 PLN
  przeciwciała anty-TPO 32 PLN
  przeciwciała anty-TG 32 PLN
  przeciwciała TRAB 61 PLN
  FSH 18 PLN
  LH 18 PLN
  estradiol 22 PLN
  progesteron 22 PLN
  AMH 150 PLN
  profil hormonalny PCO 275 PLN
  witamina D3 66 PLN
  Ca 125 32 PLN
  Test ROMA 130 PLN
  mutacja BRCA1 260 PLN
  mutacja BRCA2 260 PLN
  Test wolnego DNA - test NACE 1900 PLN
  Test wolnego DNA - test NIFTY Pro 2250 PLN
  Test wolnego DNA - test Panorama 1900 PLN
  PSA całkowity 42 PLN
  PSA panel (PSA, wolne PSA, wskaźnik wolnePSA/PSA) 52 PLN