534 798 968

lek. med. Barbara Błąkała

specjalista położnictwa i ginekologii

Absolwentka wydziału lekarskiego Collegium Medicum w Krakowie.

Obecnie pracuje jako starszy asystent oddziału ginekologiczno-położniczego w Strzelcach Opolskich.

W swojej pracy zawodowej stawia na rozwój i ciągłe poszerzanie kompetencji, czego dowodem jest udział w licznych szkoleniach.
Jej główne zainteresowania zawodowe skupione są głównie wokół uroginekologii, czyli dziedziny medycznej zajmującej się leczeniem wszystkich form nietrzymania moczu, a także obniżeniem narządów miednicy mniejszej i związanymi z tym dolegliwościami.