534 798 968

dr inż. Katarzyna Krępa – Stefanik

Absolwentka Technologii żywności i żywienia człowieka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz Dietetyki w Publicznej Szkole Pracowników Służb Medycznych w Krakowie.

Doktorat z technologii żywności i żywienia zdrowego i chorego człowieka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 

Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując od kilku lat z diabetykami oraz osobami obciążonymi innymi jednostkami chorobowymi wymagającymi postępowania dietetycznego w Poradni Diabetologicznej w Opolu.

W trakcie przewodu doktorskiego z zakresu dietetyki klinicznej. W pracy zawodowej stawia na ciągłe poszerzanie kompetencji i stały rozwój czego dowodem są publikacje naukowe oraz wystąpienia na konferencjach prezentujące dotychczasowe postępy w badaniach do dysertacji doktorskiej dotyczącej żywienia w cukrzycy typu 2.