534 798 968
2 kwietnia przenieśliśmy się do nowej lokalizacji ul. Ozimska 77 D Opole Szczegóły

Badania prenatalne

Badania prenatalne
Dla zdrowia dziecka. Dla spokoju rodziców

Specjalizujemy się w wykonywaniu zaawansowanej diagnostyki prenatalnej w ciąży. Dokładne, lecz nieinwazyjne pomiary ultrasonograficzne pozwalają na szybkie wykrycie i rozpoznanie wad rozwojowych płodu, dzięki czemu na bardzo wczesnym etapie ciąży podjąć można kroki minimalizujące ryzyko powikłań, lub wdrożyć odpowiednią terapię.

Badania prenatalne w Centrum Medycznym MediClinica w Opolu są przeprowadzane według standaryzowanej procedury, zgodnie z wytycznymi FMF - Fetal Medicine Foundation oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Na jej przebieg składają się:

 • Wywiad medyczny, specjalistyczna konsultacja
 • Standarowe pomiary: ciśnienia krwi, wzrostu, wagi
 • Obrazowanie HD Live
 • Obrazowanie USG 3D/4D
 • Diagnostyka wczesnej ciąży (badanie ginekologiczne, testy ciążowe, ocena poziomu HCG, USG)
 • Badanie USG położnicze głowicą przezbrzuszną i dopochwową
 • Badanie USG położnicze 11-14 hbd (tzw. genetyczne)
 • Test PAPPA (test podwójny), test potrójny
 • Badanie USG położnicze 18-22 hbd
 • Badanie USG położnicze 28-32 hbd
 • Badanie USG z użyciem przepływów dopplerowskich
 • Echo serca płodu
 • Wykonywanie testów wolnego płodowego DNA - tzw. testy NIPT (non-invasive prentatal testing)

Echo serca płodu (usg serca płodu)

Echo serca płodu – badanie echokardiograficzne, przeważnie wykonywane między 18, a 23 tygodniem ciąży, gdyż w tym okresie najlepiej uwydatniają się struktury serca płodu. Wady serca są najczęściej wadami wrodzonymi i dotykają 8 na 1000 urodzeń.

Wcześniejsze wykrycie, pozwala na szybszą reakcję. Część wad musi być operowana natychmiast po urodzeniu. Dlatego tak ważne jest wczesne ich rozpoznanie i zaplanowanie sposobu porodu oraz dalszej opieki nad noworodkiem. W całym kraju badanie to wykonuje około 40 lekarzy.

W MediClinica badania echo serca płodu wykonuje dr n. med. Jacek Więcek

Test wolnego płodowego DNA

Test wolnego płodowego DNA - określa ryzyko wystąpienia aneuplodii (tj. zaburzeń materiału genetycznego) poprzez detekcję materiału genetycznego dziecka, tzw. cffDNA krążącego we krwi obwodowej matki.

Badanie całkowicie bezpieczne dla płodu polegające na pobraniu krwi matki. DNA dziecka zostaje poddane analizie metodą Sekwencjonowania Nowej Generacji w połączeniu z zaawansowanymi analizami bioinformatycznymi.

Dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć nauki, ten nieinwazyjny test nie niesie ze sobą ryzyka poronienia oraz infekcji wewnątrzmacicznych, a ponadto charakteryzuje się bardzo dużą czułością oraz dokładnością powyżej 99,9%. Test jest przeznaczony do określenia ryzyka wystąpienia trisomii chromosmów 21, 18, 13. Można go wykonać pomiędzy 10 a 24 tygodniem ciąży.

W naszej ofercie znajdują się test NIFTY, Panorama. (cennik)